دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 48، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1394 
1. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

صفحه 5-33

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


2. واکاوی سیاست‌های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی

صفحه 35-61

جواد جاویدنیا؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ عباسعلی سلطانی


3. طراحی مدل سازگارسازی رسانه‌گری آیین زیارت در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 63-86

طاهر روشندل اربطانی؛ حسن بشیر؛ علی‌اصغر پورعزت؛ سید جمال‌الدین حسینی